Typické problémy manažerů perfekcionistů a co s nimi dělat


KDYŽ UDĚLÁTE CHYBU

Udělali jste chybu a nyní váháte, jestli ji máte přiznat svým podřízeným nebo jestli ji máte zatlouct. Poradím vám, jak to elegantně vyřešit.

Já jsem své chyby často přiznávala. Když jsem se rozhodla svou chybu přiznat, vždy jsem si dopředu
promyslela, co tím chci podřízeným sdělit. Mé důvody byly obvykle tyto:

  • Přišlo mi fajn sdělit podřízeným, že nejsem žádný neomylný robot, že i já můžu prožívat horší časy a chybovat.
  • Přiznáním jsem chtěla docílit toho, aby se mí podřízení nebáli svou chybu přiznat. Lepší je o jejich chybách vědět a mít možnost je napravit, než aby to na mne vykouklo jako kostlivec ve skříni v nejnevhodnější dobu.
  • Chtěla jsem demonstrovat, jak něco udělat lépe. Jak zavést kontrolní mechanismy, co si dopředu promyslet apod.

Takže když už chybu uděláte, rozmyslete si, co byste na ní mohli svým podřízeným ukázat. Pokud je to chyba, kterou jste si objevili sami a nikdo z vašich podřízených ji objevit nemohl, doporučuji vám ji nepřiznávat. Jistě se objeví jiná chyba, kterou odhalí váš podřízený a na které budete moct ukázat to samé poučení.

Poslední má rada je, že není vhodné přiznávat každou chybu. Přeci jen nechcete svým podřízeným
dát signál, že můžou pořád chybovat. Chyby mají být ojedinělé a jistě i vy jich děláte málo.

KDYŽ VY NEVÍTE A VAŠI PODŘÍZENÍ ANO

V mých manažerských začátcích se mi často stávalo, že jsem se bála svých podřízených zeptat na radu. Domnívala jsem se, že tím ukážu svou nevědomost a shodím se před nimi. Až později mi došlo, jaká je to hloupost.

Totiž když se svých podřízených zeptáte na radu, ukážete jim, že:

  • si vážíte jejich znalostí a zkušeností,
  • si vážíte jejich názoru,
  • vy nejste vševědoucí bůh,
  • jsou zapojeni do dění ve firmě a mohou ho ovlivnit.

Samozřejmě je pak na vás, jestli se jejich radami budete řídit. Nikdo vás k tomu nenutí. Jen když jejich rady nevyužijete, vysvětlete jim proč. Naučíte je tak svému přemýšlení a o to efektivněji vám budou příště radit.